Nieuws

NL Nieuws | FR Nouvelles

User image Nikolay Deyanov
06-02-2024

Over de auteur: Webmaster ACV-CSC Securitas. SD Noord-West / OR .

Vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid (EW)

Tijdelijk werkloos?
Je werkgever moet je nu 5 euro per dag extra betalen.
Bij tijdelijke werkloosheid heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Die wordt net zoals gewone werkloosheidsuitkeringen uitbetaald door je vakbond. Het geld komt van de sociale zekerheid.
Recent besliste de federale regering de werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid te verlagen, en dit vanaf 1 januari 2024. Voorheen bedroeg deze uitkering 65% van je loon, nu nog slechts 60%. Enkel bij tijdelijke werkloosheid in geval van overmacht (ook medische overmacht) blijft de vergoeding op 65%.
Om deze daling te compenseren heeft de regering de werkgevers wel verplicht per dag tijdelijke werkloosheid een nieuwe bijkomende vergoeding van 5 euro te betalen. Deze vergoeding zal je dus verkrijgen van je werkgever, samen met je loon.


Opgelet!
 In geval van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is je werkgever deze vergoeding niet verschuldigd.
 Indien je bruto loon hoger is dan 4.000 euro, moet je werkgever deze vergoeding pas uitbetalen vanaf je 27ste dag tijdelijke werkloosheid in hetzelfde jaar.
In de sector bewaking bestond er ook al een bestaanszekerheidsvergoeding in geval van economische of technische werkloosheid. Deze bedraagt (vanaf 1 januari 2024) € 12,50 per dag voor maximum 60 dagen gedurende de periode van 1 oktober tot 30 september.


Concreet:
 Werk je in de sector bewaking en ben je één of meerdere dagen in januari op tijdelijke werkloosheid gezet?
 Controleer dan goed je loonbrief van januari. Daar zou namelijk ook per dag tijdelijke werkloosheid een vergoeding van 5 euro op moeten vermeld staan en uitbetaald zijn.
 Ook de bestaanszekerheidsvergoeding van € 12,50 dien je nog steeds te ontvangen.

Is dit alles niet het geval?
Spreek dan je delegee aan of neem contact op met een van onze afdelingen of met je werkloosheidskantoor. Zij bekijken dit samen met jou en zorgen ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt.