BELANGRIJKSTE PLANNINGSREGELS

Deze planningsregels gelden voor arbeiders (andere dan het waardevervoer en militaire basissen) en operationele bedienden.

Calculator Contractuele Uren

Elke werknemer moet zijn initiële planning ontvangen tussen de 22ste en de 25ste van de voorafgaandelijke maand. De werknemer kan tot 175 uren ingepland worden op de initiële planning.


Oproep buiten planning binnen de 48u?

 • Op vrijwillige basis, planning volledig of niet (zie geïndexeerde tarieven op "Lonen en Premies").

Oproep buiten planning buiten de 48u?

 • De werknemer met een volledige planning, zonder negatieve uren, mag bijkomende prestaties weigeren.
 • De werknemer met een onvolledige planning moet op de oproep ingaan.
 • 4 scenario’s:
 • Onvolledige Planning Volledige Planning
  U hebt negatieve uren Men kan u oproepen tot 175u! Men kan u oproepen tot 175u!
  U hebt geen negatieve uren Men kan u inplannen tot aan de contractuele uren van die maand. Op vrijwillige basis.

Economische werkloosheid (EW):

 • dagen EW moeten ingepland worden in de initiële planning;
 • EW kan in de loop van de maand verminderd worden door bijkomende prestaties in te plannen.
 • op dagen EW:
  - moet je bereikbaar zijn tussen 6u en 22u (niet tussen 22u en 6u);
  - moet je binnen twee uur reageren als je gecontacteerd wordt
 • als prestaties in de loop van de maand, dagen EW vervangen, en je zo de contractuele uren bereikt, kan je bijkomende prestaties op ingeplande dagen EW weigeren (behalve als je nog negatieve uren hebt).

Een aangeboden prestatie moet altijd minimaal 12u na het tijdstip van oproep vallen (de uren tussen 22u en 6u inbegrepen).

Ziekte buiten de geplande dagen EW valt ten laste van de werkgever. Geeft ziekte aanleiding tot negatieve uren, is het aan de werkgever om op te vullen tot de contractuele uren. Klik hier voor meer info

Weekend:

Je hebt het recht om weekendprestaties te weigeren na 26 gewerkte weekends. Je hebt het recht op 22 vrije weekends buiten de jaarlijkse vakantie.(*)

Recht op 1 bijkomend vrij weekend voor werknemers vanaf 55 jaar en recht op 2 bijkomende vrije weekends voor werknemers vanaf 60 jaar.(*)

* Deze regel is niet van toepassing indien je in de evenementenbewaking of de bewaking uitgaansleven werkt of werd aangeworven in het kader van een weekendcontract

Vrij Weekend:

We spreken van een “vrij weekend” wanneer de werknemer niet ter beschikking staat van de werkgever van vrijdag 20:00u tot maandag 06:00 u.