Nieuws

NL Nieuws | FR Nouvelles

User image Nikolay Deyanov
27-11-2022

Over de auteur: Webmaster ACV-CSC Securitas. SD Noord-West / OR .

Het ziektebriefje niet langer verplicht bij een korte ziekte

Ben je ziek? Dan ben je als werknemer vanaf 28 november niet langer verplicht om een ziektebriefje binnen te brengen voor je eerste dag ziekte. Dit geldt zowel bij een ziekte van 1 dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. 

 

 

Deze “vrijstelling” van het binnenbrengen van een ziektebriefje geldt enkel voor 3 periodes van arbeidsongeschiktheid per kalenderjaar.  Je kan dus tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn vanwege ziekte zonder een ziektebriefje te moeten indienen.

De werknemer die op die eerste dag ziekte niet verblijft op zijn gewone verblijfplaats zoals gekend bij de werkgever, moet zijn verblijfplaats wel meedelen aan zijn werkgever. Deze verplichting houdt geen verbod in voor de werknemer om zich die dag te verplaatsen, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de arts.