Nieuws

NL Nieuws | FR Nouvelles

User image Nikolay Deyanov
08-12-2022

Over de auteur: Webmaster ACV-CSC Securitas. SD Noord-West / OR .

16 december: Nationale manifestatie in gemeenschappelijk front om de prijzen te blokkeren en de lonen te verhogen.

Omdat koopkracht cruciaal is, zullen er acties volgen in de komende maanden. Het ACV dekt deze acties alvast tot einde maart. Om de druk te verhogen voor een echt werkbaar prijsplafond zal er ook op 16 december een actie in gemeenschappelijk vakbondsfront komen tijdens de Europese top.


De regering weigert loonsverhogingen voor werknemers in de privésector en de autonome overheidsbedrijven. Als doekje voor het bloeden komt er een energiepremie.

 

Ook bij vorige IPA ronde werd bepaald dat werknemers in bedrijven die het goed deden tijdens de coronapandemie een cheque van maximaal 500 euro konden krijgen. Uiteindelijk kreeg  amper de helft van de werknemers in de privésector, zo’n 1,5 miljoen mensen, een coronapremie van slechts  gemiddeld 280 euro. De criteria voor de toekenning van de energiepremie zijn nu nog een pak strenger... Het ACV ziet ook andere problemen met deze premie. De energiepremie is ten eerste niet bruto, dus er worden geen sociale rechten mee opgebouwd en het brengt minder op voor de sociale zekerheid.

 

Het is ook slechts een eenmalige premie, terwijl werknemers recht hebben op een structurele verbetering. Hoe welgekomen ook, het blijft een doekje voor het bloeden. Zelfs als mensen deze premie zouden krijgen, blijft voor hen “de maand nog altijd veel  te lang voor hun loon”.

 

Deze energiepremie bewijst opnieuw de onrechtvaardigheid van de loonnormwet. Met deze premie onderstreept  de regering zelf de onwerkbaarheid van de loonnormwet. Het ACV blijft daarom hameren op de noodzaak van wetgeving die onderhandelde loonstijgingen mogelijk maakt. Het ACV wil vrij over brutolonen kunnen onderhandelen. De IAO tikt België ook stevig op de vingers  voor het gebrek aan vrije loononderhandelingen.

 

Afpraak om 8.30 uur op 19 Pletinckxstraat om in te schrijven. We vertrekken dan samen om 10:30 naar de Manifestatie.