Nieuws

NL Nieuws | FR Nouvelles

User image Nikolay Deyanov
25-04-2024

Over de auteur: Webmaster ACV-CSC Securitas. SD Noord-West / OR .

Je hebt recht op een premie vanaf een 4de planningswijziging in dezelfde maand…

Deze premie bedraagt voor elke gewijzigde of nieuwe prestatie 0,5707 € per uur en bestaat sinds 1 januari 2024.
 

Worden niet beschouwd als een wijziging van planning:

  • wijzigingen aan de planning op vraag van de werknemer
  • wijzigingen van planning waarbij een geplande prestatie met 2 uren of minder wijzigt (bijvoorbeeld je begint of eindigt 2 uren vroeger of later; of je prestatie wordt met 2 uur verlengd of ingekort)
  • bijzondere regimes zijn uitgesloten: een oproep buiten planning binnen de 48 uur, wijzigingen tijdens een geplande dag economische werkloosheid, bij prestaties in het kader van een flexibele pool).

 

Ben je een bewakingsagent – buiten de activiteiten ‘fire and safety’ of het waardetransport - kijk dan zeker je planningen en loonfiche na en controleer of deze premie correct werd betaald.
 

Is het voor jou niet duidelijk, aarzel dan niet om je met deze documenten te wenden tot een vakbondsafgevaardigde op je werf of tot een medewerker in één van onze secretariaten. Zij zullen samen met jou zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.