Militanten zone Noord-West

Ontmoet uw afgevaardigden:

Jimmy Everaert

Coördinator
Default Image

Mandaat: Effectief
Zone: Noordwest
Overlegorganen: SD-CPBW
Anciënniteit: 2015


Over mijzelf: None

Contact

Andy Eloot

Afgevaardigde
Default Image

Mandaat: Effectief
Zone: Noordwest
Overlegorganen: SD, CPBW
Anciënniteit: 2007


Over mijzelf: None

Contact

Sarah Hoes

Afgevaardigde
User Image

Mandaat: Plaatsvervangend
Zone: Noordwest
Overlegorganen: SD
Anciënniteit: 2025


Over mijzelf: Werkzaam sinds 2009 voor Securitas. Eerste vijf jaar dienst in de haven van Antwerpen. ( ISPS) Vervolgens vaste post met kritieke infrastructuur. Deeltijdse werknemer - 4/5 de contract -> work life balance.

Contact

Geert Toortelboom

Afgevaardigde
User Image

Mandaat: Effectief
Zone: Noordwest
Overlegorganen: SD-CPBW-OR
Anciënniteit: 2025


Over mijzelf: None

Contact

Danny De Maerteleere

Afgevaardigde
User Image

Mandaat: Plaatsvervangend
Zone: Noordwest
Overlegorganen: SD
Anciënniteit: 2017


Over mijzelf: None

Contact

Nikolay Deyanov

Afgevaardigde
User Image

Mandaat: Effectief
Zone: Noordwest
Overlegorganen: SD-OR
Anciënniteit: 2011


Over mijzelf: Webmaster ACV-CSC Securitas. SD Noord-West / OR .

Contact