Militanten Administratief Bedienden

Ontmoet uw afgevaardigden:

Michaël De Vita

Afgevaardigde
Default Image

Mandaat: Effectief
Zone: Administratief Bedienden
Overlegorganen: SD
Anciënniteit: 2025


Over mijzelf: None

Contact